Over mij

Mijn foto
Groningen, Netherlands
Ik ben John Koster. Geboren in 1960 in Canada. In 1965 naar Nederland verhuisd. Getrouwd, 3 kinderen (zoon 1997, 2 dochters 2003). Eind 2009 begonnen met schrijven. Alle bijdragen op deze weblog zijn door mij, onder eigen naam of Papagoose, geschreven, tenzij uitdrukkelijk door mij anders vermeld. Mijn profielfoto is een afbeelding van een grote Canadese gans en is gemaakt door Andreas Trepte www.photo-natur.de bron: Wikipedia.

vrijdag 12 maart 2010

HuisVensterKerken, AD 2020

Nu, na tien jaar pioniers- en huiskerken, zijn wij trots u deze brochure te kunnen presenteren met informatie over de vorig jaar opgerichte HuisVensterKerken in Nederland, de HVK. In 2010 zijn we begonnen met de eerste pionierskerk voor hoogopgeleiden. Dit bleek een succes en gaandeweg zijn daar de kerken voor laag- en middelhoogopgeleiden bijgekomen.

De eerste HuisVensterKerk in Rotterdam is een feit. Een goed georganiseerde, allesomvattende kerkelijke instelling waar iedereen op zijn of haar eigen niveau de geestelijke draai kan vinden. En dat alles onder één dak. Naast de drie hieronder nader uitgewerkte afzonderlijke kerken, herbergt het gebouw ook een aantal gemeenschappelijke functies, zoals kinderopvang, nazorg, vergaderruimtes, een boeken- en muziekwinkel en stiltecentrum.

We zullen per niveau toelichten wat de kenmerken zijn en het doel, zodat u de keuze kunt maken voor de kerk die bij u past.

Het VMBO-niveau
Het doel van deze kerk is dat u zich hier thuisvoelt, met de nadruk op voelt. De focus ligt op beleving, innerlijke bevrediging en emoties. Er heerst een gevoel van saamhorigheid, wij zijn allen één. Kenmerken op dit niveau zijn:
· Een grote gezamenlijke parkeerruimte;
· Een goede muziekband met drums, gillende gitaren en veel backing-vocals;
· Liederen komen uit Opwekking, soms ook Engelse liederen;
· De preek duurt nooit langer dan vijftien minuten. Teksten worden gelezen uit de Kijkbijbel, met illustraties op de beamer.

Het HAVO/VWO-niveau
Spirituele uitdaging en geestelijke groei zijn het doel van deze kerk. Evangelisatie en zending worden vanuit deze kerk bedreven. Er zijn huiskringen met gezellige activiteiten rond een thema. Kenmerken op dit niveau zijn:
· Parkeerplaatsen voor HAVO, voor VWO en een bescheiden ruimte voor brugpiepers, de jong-bekeerden; een eigen garderobe;
· Vlotte muziek met piano, violen en af en toe een orgel;
· Liederen worden gezongen uit het Liedboek der Kerken en Johannes de Heer;
· De preek is uitdagend, de teksten worden gelezen uit Het Boek.

Het gymnasium/WO-niveau
Persoonlijke ontwikkeling staat bovenaan. Verlichting, naderen tot God als mens, om uiteindelijk God te worden. Veel dialoog en discussie in diepgaande bijbelstudies. De kenmerken:
· Ieder lid heeft een eigen parkeerplaats en een kluis voor waardevolle eigendommen;
· Psychedelische, new-age muziek, een enkele gospel;
· De muziek wordt van CD gedraaid, leden hebben inbreng in de keuze;
· Als er wordt gepreekt, dan is dat altijd interactief, teksten worden in de grondtaal gelezen.

Tot slot is er in het souterrain, anoniem en verborgen voor de buitenwereld, een kerk die wij de Koninkrijkspoort noemen. Deze is voor het niveau “Kind”. Wij maken u erop attent dat betreden van deze kerk volledig voor eigen risico is. Hier kunt u namelijk het Koninkrijk van God binnengaan (Marcus 10:14-15).

Lees:
http://www.trouw.nl/religie-filosofie/nieuws/article3011387.ece/Nieuwste_kerk_is_een_huiskamer.html
"We willen ons beter toespitsen op een bepaalde doelgroep. Daarom komt er in Rotterdam-Zuid bijvoorbeeld een kerk voor hoogopgeleiden."

2 opmerkingen: